The project within the grant project „Pomeranian Export Broker. A comprehensive system supporting exports in the Pomeranian region”.

Chronospace Sp. z o.o., based in Gdansk, benefits from the support in the form of funding under the grant project „Pomeranian Export Broker. Comprehensive Export Support System in Pomeranian Voivodeship”

Contract no:UDG-PBE.04.2020/079 for assigning a grant for the Project: GISEC Fair and Hotel Show Dubai in Dubai as a place to establish contacts with new contractors

The aim of the above mentioned project is to establish contacts with new contractors and potential business partners.

Value of the project:

WNG-PBE.04.2020/079 – 7 234,27 PLN – contribution of European Funds 3 517,13 PLN

Projekt w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

Chronospace Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku korzysta ze wsparcia w postaci dofinansowania w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

nr Umowy: UDG-PBE.04.2020/079 o powierzenie grantu na Projekt: Targi GISEC oraz Hotel Show Dubai w Dubaju jako miejsca nawiązywania kontaktów z nowymi kontrahentami
Celem ww. projektu jest nawiązanie kontaktów z nowymi kontrahentami oraz potencjalnymi partnerami biznesowymi.
Wartość projektu:
WNG-PBE.04.2020/079 – 7 234,27 zł – wkład Środków Europejskich 3 517,13 zł