CHRONOSPACE SP. Z O.O. participates in the project „UAE – ‚Export Support for LTPP Cluster Members on the Arab Emirates Market’, co-financed by the European Regional Development Fund under the Operational Programme Intelligent Development 2014-2020, project number POIR.02.03.02-22-0001/19.

Project value 11,120,740.10 PLN. Amount of co-financing: PLN 6,571,160.76

The project is implemented between 2019 and 2021 by the Logistics and Transport Cluster „North – South” – an organization that brings together entrepreneurs, scientists and local governments, with the status of Key National Cluster.
The aim of the project is to promote exports of companies affiliated with the LTPP Cluster in the Emirates market

CHRONOSPACE SP. Z O.O. uczestniczy w projekcie „ZEA – ‘Wsparcie Eksportu dla członków Klastra LTPP na rynku Emiratów Arabskich’, dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0001/19.

Wartość projektu 11 120 740,10 zł. Wysokość dofinansowania: 6 571 160,76 zł

Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2021 przez Klaster Logistyczno Transportowy „Północ – Południe” – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.

Celem projektu jest promocja eksportu firm zrzeszonych w Klastrze LTPP na rynku Emiratów Arabskich

 

CHRONOSPACE SP. Z O.O. participates in the project AKE – „EXPORT ACCELERATOR”, co-financed by the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Operational Program for 2014-2020, project no. POIR.02.03.02-22-0001 / 18-00.

The value of the project is 4 667 786,19 PLN. Co-financing amount:  2 606 708,70 PLN

The project is implemented in the years 2020-2022 by the „North – South”  Logistics and Transport Cluster – an organization associating entrepreneurs, scientists and local governments, having the status of a Key National Cluster.

The aim of the project is the internationalization of products and activation of Polish companies associated in the North-South Logistics and Transport Cluster.