The project within the grant project „SPEKTRUM. Pomeranian System of Advisory Services”.

Chronospace Sp. z o.o. based in Gdańsk benefits from support in the form of consulting services under the project „SPEKTRUM. Pomeranian System of Advisory Services” financed by the European Regional Development Fund under the RPO WP for 2014-2020, Contract no:

UDG-SPE.01.2020/379 for the grant of the Project: WNG-SPE.01.2020/379

The aim of the above-mentioned project is the implementation of a specialized consulting service, legal and taxation on running a business and a specialized consulting service related to marketing.

Planned effects: execution of market research and analysis, marketing strategy, legal and tax consulting.

Project value:

WNG-SPE.01.2020/379 – 57 140,00 PLN European Funds contribution 28 570,00 PLN

Projekt w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

Chronospace Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku korzysta ze wsparcia w postaci usług doradczych w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, nr Umowy:

UDG-SPE.01.2020/379 o powierzenie grantu na Projekt: WNG-SPE.01.2020/379

Celem ww. projektu jest realizacja specjalistycznej usługi doradczej, prawno-podatkowej dotyczącej prowadzenia przedsiębiorstwa oraz specjalistycznej usługi doradczej związanej z marketingiem.

Planowane efekty: wykonanie badań i analiz rynku, strategia marketingowa, doradztwo prawno – podatkowe.

Wartość projektu:

WNG-SPE.01.2020/379 – 57 140,00 zł wkład Środków Europejskich 28 570,00 zł