Chronospace Sp. z o.o. participates in the project PMT/2510/1N/2021 – Polish Technology Bridges co-financed by the European Regional Development Fund under the Operational Programme Intelligent Development 2014-2020.
Priority axis III „Support for innovation in enterprises”, measure 3.3 „Support for promotion and internationalisation of innovative enterprises”.

Project objective:
Introduction of the company and support in the expansion into the market of the Mexico.

Grant contract number UG-PMT/2510/1N/2021-MEX
Total value of the project – PLN 180 000 PLN

Chronospace Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie PMT/2510/1N/2021 – Polskie Mosty Technologiczne współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Cel projektu:
Wprowadzenie firmy oraz wsparcie w ekspansji na rynek Meksyku.
Umowa grantowa numer UG-PMT/2510/1N/2021-MEX
Całkowita wartość projektu – 180 000 PLN
Zamówienie na potrzeby realizacji umowy o powierzenie grantu nr. UG-PMT/2510/1N/2021-MEX w ramach Projektu Polskie Mosty Technologiczne realizowanego przez Chronospace sp z o.o.
Poszukujemy wykonawcy usługi dotyczącej współpracy przy wejściu naszej firmy na rynek Meksyku w zakresie:

Chronospace Sp. z o.o. participates in the project PMT/2508/1N/2021 – Polish Technology Bridges co-financed by the European Regional Development Fund under the Operational Programme Intelligent Development 2014-2020.
Priority axis III „Support for innovation in enterprises”, measure 3.3 „Support for promotion and internationalisation of innovative enterprises”.

Project objective:
Introduction of the company and support in the expansion into the market of the United States.

Grant contract number UG-PMT/2508/1N/2021-USA
Total value of the project – PLN 180 000 PLN

Chronospace Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie PMT/2508/1N/2021 – Polskie Mosty Technologiczne współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Cel projektu:
Wprowadzenie firmy oraz wsparcie w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Umowa grantowa numer UG-PMT/2508/1N/2021-USA
Całkowita wartość projektu – 180 000 PLN
Zamówienie na potrzeby realizacji umowy o powierzenie grantu nr. UG-PMT/2508/1N/2021-USA w ramach Projektu Polskie Mosty Technologiczne realizowanego przez Chronospace sp z o.o.

Zamówienie na potrzeby realizacji umowy o powierzenie grantu nr. UG-PMT/2508/1N/2021-USA w ramach Projektu Polskie Mosty Technologiczne realizowanego przez Chronospace sp z o.o.

Poszukujemy wykonawcy usługi dotyczącej współpracy przy wejściu naszej firmy na rynek USA w zakresie:

Przygotowanie oraz implementacja mechanizmu automatycznego wyboru języka Angielskiego na stronie internetowej Chronospace.
Opracowanie tekstów oraz tłumaczeń na język Angielski.

Termin realizacji: do 30.09.2022 r.

Zamówienie na potrzeby realizacji umowy o powierzenie grantu nr. UG-PMT/2508/1N/2021-USA w ramach Projektu Polskie Mosty Technologiczne realizowanego przez Chronospace sp z o.o.

Poszukujemy wykonawcy usługi dotyczącej współpracy przy wejściu naszej firmy na rynek USA w zakresie:

Przygotowania wirtualnej prezentacji ramienia robotycznego (rzeczywistość rozszerzona) wraz z materiałami drukowanymi, w tym:
– Opracowania animowanego modelu 3d ramienia w formatach wirtualnej rzeczywistości rozszerzonej oraz przygotowanie sceny w serwisie Sketchfab.
– Oświetlenie oraz optymalizacja i postprodukacja modelu 3d
– Przygotowania drukowanego folderu składanego wraz z 2 kodami QR kierującymi do serwisu Sketchfab oraz modelu w wirtualnej rzeczywistości rozszerzonej 1:1

Termin realizacji: do 20.10.2022 r.

Chronospace Sp. z o.o. participates in the project PMT/2271/1N/2020 – Polish Technology Bridges co-financed by the European Regional Development Fund under the Operational Programme Intelligent Development 2014-2020.
Priority axis III „Support for innovation in enterprises”, measure 3.3 „Support for promotion and internationalisation of innovative enterprises”.

Project objective:
Introduction of the company and support in the expansion into the market of the United Arab Emirates.

Grant contract number UG-PMT/2271/1N/2020-ZEA
Total value of the project – PLN 200 000 PLN

Chronospace Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie PMT/2271/1N/2020 – Polskie Mosty Technologiczne współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Cel projektu:
Wprowadzenie firmy oraz wsparcie w ekspansji na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Umowa grantowa numer UG-PMT/2271/1N/2020-ZEA
Całkowita wartość projektu – 200 000 PLN
Zamówienie na potrzeby realizacji umowy o powierzenie grantu nr. UG-PMT/2271/1N/2020-ZEA w ramach Projektu Polskie Mosty Technologiczne realizowanego przez Chronospace sp z o.o.

Poszukujemy wykonawcy usługi dotyczącej współpracy przy wejściu naszej firmy na rynek ZEA w zakresie:

 1. Analiza loga Chronospace oraz adaptacja lub zmiana (np. transliteracja, transkreacja) biorąc pod uwagę standardy rynku ZEA wraz z przetłumaczeniem na pismo arabskie.

 2. Resarch strony www.Chronospace.pl pod kątem adaptacji na rynek ZEA oraz copywriting claimu/sloganu w zgodzie z profilem działalności firmy oraz kulturą rynku docelowego.

 3. Research rynku ZEA oraz rekomendację dotyczące składu katalogu ( okładka, spis treści, przykłady artykułu, układ strony, umiejscowienie loga, zdjęć i grafik wraz z opracowaniem graficznym katalogu.

 4. Research rynku docelowego pod kątem szablonu opisu technicznego, zasady przedstawiania wymiarów i opisów dla produktów trójwymiarowych, wzornictwa opakowań wraz z opracowaniem graficznym.

 5. Research rynku docelowego pod kątem zasad projektowania nowych marek produktowych. Ogólne zasady tworzenia nowych marek w tym przedstawiania symboli ( w tym religijnych ), przedstawiania postaci ( postawa/poza, ubiór, nagość, kobietra vs mężczyzna vs dziecko, rasa/fenotyp: kolor skóry, włosów i oczu) wraz z opracowaniem graficznym. Przedstawienie idei potencjalnie kontrowersyjnych na rynku ZEA.

 6. Analiza profilu firmy Chronospace na portalu Sketchfab oraz rekomendacja co to zamieszczonych oraz zamieszczanych w przyszłości assetów pod kątem rynku docelowego

 7. Research rynku docelowego zgromadzenie przykładów oraz rekomendacja co do tworzenia wizytówek (nośnik, adres, telefon, email, kod QR, inne) wraz opracowaniem graficznym.

Zamówienie na potrzeby realizacji umowy o powierzenie grantu nr. UG-PMT/2271/1N/2020-ZEA w ramach Projektu Polskie Mosty Technologiczne realizowanego przez Chronospace sp z o.o.

Poszukujemy wykonawcy usługi dotyczącej współpracy przy wejściu naszej firmy na rynek ZEA w zakresie :
 1. Weryfikacja projektu umowy o współpracę przedłożonego do wykorzystania w stosunku do partnerów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w celu wprowadzenia produktów na rynek.
 2. Doradztwo w w/w zakresie.

Weryfikacja projektu umowy NDA.

Zamówienie na potrzeby realizacji umowy o powierzenie grantu nr. UG-PMT/2271/1N/2020-ZEA w ramach Projektu Polskie Mosty Technologiczne realizowanego przez Chronospace sp z o.o.

Poszukujemy wykonawcy usługi dotyczącej współpracy przy wejściu naszej firmy na rynek ZEA w zakresie:

Doradztwo związane z wprowadzeniem produktu/usługi/technologii na rynek ZEA, mając na uwadze regulacje prawne obowiązujące na danym rynku, w szczególności:
– formy i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne,
– podstawowe informacje o systemie podatkowym i przykładach ulg dla przedsiębiorców,
– podstawowe regulacje dotyczące prawa zamówień publicznych oraz ochrony praw własności intelektualnej

Przygotowanie opisu otoczenia prawnego dla zaplanowania niezbędnych procedur, procesów, dokumentacji i praw potrzebnych do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej i sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów administracyjnych na danym rynku np. założenia lub przekształcenia spółki), opis ogólnych zasad otoczenia biznesowego sektora nowych technologii, mając na uwadze minimalizację kosztów zleceniodawcy.

Chronospace Sp. z o.o. participates in the project PMT/2270/1N/2020 – Polish Technology Bridges co-financed by the European Regional Development Fund under the Operational Programme Intelligent Development 2014-2020.
Priority axis III „Support for innovation in enterprises”, measure 3.3 „Support for promotion and internationalisation of innovative enterprises”.

Project objective:
Introduction of the company and support in the expansion to the Kazakhstan market.

Grant contract number UG-PMT/2270/1N/2020-KAZ
Total value of the project – PLN 200 000 PLN

Chronospace Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie PMT/2270/1N/2020 – Polskie Mosty Technologiczne współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Cel projektu:
Wprowadzenie firmy oraz wsparcie w ekspansji na rynek Kazachstanu.
Umowa grantowa numer UG-PMT/2270/1N/2020-KAZ
Całkowita wartość projektu – 200 000 PLN

Zamówienie na potrzeby realizacji umowy o powierzenie grantu nr. UG-PMT/2270/1N/2020-KAZ w ramach Projektu Polskie Mosty Technologiczne realizowanego przez Chronospace sp z o.o.

 1. Analiza loga Chronospace oraz adaptacja lub zmiana (np. transliteracja, transkreacja) biorąc pod uwagę standardy rynku Kazachskiego wraz z przetłumaczeniem na pismo rosyjskie.

 2. Resarch strony www.Chronospace.pl pod kątem adaptacji na rynek Kazachski oraz copywriting claimu/sloganu w zgodzie z profilem działalności firmy oraz kulturą rynku docelowego.

 3. Research rynku Kazachskiego oraz rekomendację dotyczące składu katalogu ( okładka, spis treści, przykłady artykułu, układ strony, umiejscowienie loga, zdjęć i grafik wraz z opracowaniem graficznym katalogu.

 4. Research rynku docelowego pod kątem szablonu opisu technicznego, zasady przedstawiania wymiarów i opisów dla produktów trójwymiarowych, wzornictwa opakowań wraz z opracowaniem graficznym.

 5. Research rynku docelowego pod kątem zasad projektowania nowych marek produktowych. Ogólne zasady tworzenia nowych marek w tym przedstawiania symboli ( w tym religijnych ), przedstawiania postaci ( postawa/poza, ubiór, nagość, kobietra vs mężczyzna vs dziecko, rasa/fenotyp: kolor skóry, włosów i oczu) wraz z opracowaniem graficznym. Przedstawienie idei potencjalnie kontrowersyjnych na rynku Kazachskim

 6. Analiza profilu firmy Chronospace na portalu Sketchfab oraz rekomendacja co to zamieszczonych oraz zamieszczanych w przyszłości assetów pod kątem rynku docelowego

 7. Research rynku docelowego zgromadzenie przykładów oraz rekomendacja co do tworzenia wizytówek (nośnik, adres, telefon, email, kod QR, inne) wraz opracowaniem graficznym.

 

Zamówienie na potrzeby realizacji umowy o powierzenie grantu nr. UG-PMT/2270/1N/2020-KAZ w ramach Projektu Polskie Mosty Technologiczne realizowanego przez Chronospace sp z o.o.

Poszukujemy wykonawcy usługi dotyczącej współpracy przy wejściu naszej firmy na rynek Kazachstanu w zakresie :
 1. Weryfikacja projektu umowy o współpracę przedłożonego do wykorzystania w stosunku do partnerów z Republiki Kazachstanu w celu wprowadzenia produktów na rynek.
 2. Doradztwo w w/w zakresie.

Weryfikacja projektu umowy NDA.

 

Zamówienie na potrzeby realizacji umowy o powierzenie grantu nr. UG-PMT/2270/1N/2020-KAZ w ramach Projektu Polskie Mosty Technologiczne realizowanego przez Chronospace sp z o.o.

Poszukujemy wykonawcy usługi dotyczącej współpracy przy wejściu naszej firmy na rynek Kazachstanu w zakresie:

Doradztwo związane z wprowadzeniem produktu/usługi/technologii na rynek Kazachstanu, mając na uwadze regulacje prawne obowiązujące na danym rynku, w szczególności:
– formy i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne,
– podstawowe informacje o systemie podatkowym i przykładach ulg dla przedsiębiorców,
– podstawowe regulacje dotyczące prawa zamówień publicznych oraz ochrony praw własności intelektualnej
Przygotowanie opisu otoczenia prawnego dla zaplanowania niezbędnych procedur, procesów, dokumentacji i praw potrzebnych do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej i sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów administracyjnych na danym rynku np. założenia lub przekształcenia spółki), opis ogólnych zasad otoczenia biznesowego sektora nowych technologii, mając na uwadze minimalizację kosztów zleceniodawcy.