Chronospace Sp. z o.o. participates in the project PMT/2271/1N/2020 – Polish Technology Bridges co-financed by the European Regional Development Fund under the Operational Programme Intelligent Development 2014-2020.
Priority axis III „Support for innovation in enterprises”, measure 3.3 „Support for promotion and internationalisation of innovative enterprises”.

Project objective:
Introduction of the company and support in the expansion into the market of the United Arab Emirates.

Grant contract number UG-PMT/2271/1N/2020-ZEA
Total value of the project – PLN 200 000 PLN

Chronospace Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie PMT/2271/1N/2020 – Polskie Mosty Technologiczne współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Cel projektu:
Wprowadzenie firmy oraz wsparcie w ekspansji na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Umowa grantowa numer UG-PMT/2271/1N/2020-ZEA
Całkowita wartość projektu – 200 000 PLN

Chronospace Sp. z o.o. participates in the project PMT/2270/1N/2020 – Polish Technology Bridges co-financed by the European Regional Development Fund under the Operational Programme Intelligent Development 2014-2020.
Priority axis III „Support for innovation in enterprises”, measure 3.3 „Support for promotion and internationalisation of innovative enterprises”.

Project objective:
Introduction of the company and support in the expansion to the Kazakhstan market.

Grant contract number UG-PMT/2270/1N/2020-KAZ
Total value of the project – PLN 200 000 PLN

Chronospace Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie PMT/2270/1N/2020 – Polskie Mosty Technologiczne współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Cel projektu:
Wprowadzenie firmy oraz wsparcie w ekspansji na rynek Kazachstanu.
Umowa grantowa numer UG-PMT/2270/1N/2020-KAZ
Całkowita wartość projektu – 200 000 PLN